Norsk på 30 dager (3. utgave)

Norsk på 30 dager (3. utgave).

NB. Det har kommet ny læreplan i norsk. Norsk på 30 dager tar utgangspunkt i den gamle planen. Svært mye vil likevel være nyttig for deg som skal ta eksamen etter den nye læreplanen.

Hvordan lykkes med norsk i videregående skole? En håndbok for deg som er elev eller privatist.

  1. utgaven er kraftig revidert og oppdatert blant annet i forhold til ny læreplan for minoritetsspråklige (NOR1405)

ISBN 978-82-93474-07-4

Pris 289.- ved direkte bestilling fra forlaget inkludert frakt.  Bestill her.

Hvordan jobbe smart og effektivt med norskfaget i videregående skole? Denne boka inneholder forslag til en plan der man kan jobbe seg gjennom faget på 30 dager. Til boka er det utarbeidet en rekke videoforelesninger som er spesielt nyttig for den som jobber på egenhånd eller skal repetere fagstoff. Videoforelesningene ligger åpent på nett.

Forfatteren viser hvordan man best mulig kan forberede seg på både skriftlig og muntlig eksamen, og tar blant annet for seg leselister, sidemål, fordypningsemnet og mye annet en skal ha oversikt over som elev eller privatist i norskfaget.

En viktig del av boka går på studieteknikk og gode digitale verktøy ettersom det er grunnleggende for et godt resultat også i norskfaget.