Det kvite romet

detkviter omslag_0001 Livet har mange rom. Min påstand er at me går ut og inn av dei heile tida utan å reflektera over at det er det me gjer.

Når folk spør meg kva eg skriv om, så svarer et ofte at eg skriv om livet. Det svaret romar det meste, mange trådar flettar seg inn i kvarandre, og blir til saman til ein heilskap, til eit heilt liv.

Dei fleste av dikta i Det kvite romet er skrivne over ein periode på litt over eit år. I løpet av denne tida har me fleire gonger opplevd å mista menneske som stod oss nær. Eit av roma handlar derfor om sorg.

Romet for sorg er for meg Det kvite romet. Det har og blitt tittelen på boka vår. Velkomen er du og inn i andre rom livshuset mitt. Denne gongen har eg teke med meg mannen min, Leif, inn i bokprosjektet. Gjennom fotografia får du gløtta inn i nokre av hans rom og.

Pris 220 kr. (+ eventuell porto). Bestill her. (Få att)

 

Legg igjen en kommentar